sobota, 31. oktober 2015

8x Sveto pismo


Ena prvih slovenskih knjig, ki so bile napisane in tiskane v slovenskem jeziku je tragikomično Sveto pismo. To je dan, ko v ospredje stopi krščanska skupnost, ki je zaradi včasih tragikomičnih zadevščin Katoliške Cerkve precej v ozadju. Na državni kulturni praznik pa tudi ta krščanska skupnost – evangeličanska, stopi v ospredje, saj je pod njenim okriljem nastala ena prvih slovenskih knjig - Sveto pismo.

Ta knjiga pa ni nastala samo iz narodnih ambicij, nastala je zaradi verskih. Ter tudi zato, ker so evangeličani imeli veliko zaledje pri nemškem plemstvu, tudi na naših tleh. In ker je veljalo pravilo, kakršno vero izpoveduje fevdni gospod, takšno vero izpovedujejo njegovi podložniki. Plemstvo pa se je upiralo, bodisi cesarju bodisi Cerkvi tudi tako, da je svobodno izbiralo svojo veroizpoved. Posledica tega je bilo tudi Sveto pismo v slovenščini. Seveda, ko je cesar pridobil na oblasti in zagrozil svojemu plemstvu, se je le to hitro »spreobrnilo« nazaj v Katoliško Cerkev. Ostala pa je ena prvih slovenskih knjig – Sveto pismo.

In da, škof Hren je sežigal protestantske knjige, kakor so jih sežigali povsod po Evropi. Pa velikokrat niso bile sežgane samo protestantske knjige. Na območju Španije, ki je bilo nekaj časa pod oblastjo druge vere, so bile sežgane tudi marsikatere krščanske knjige. Se pravi, da je gorelo velikokrat. In ko je škof Hren (tudi po cesarjevem ukazu) sežigal protestantske knjige, ene knjige ni sežgal in tako omogočil, da se je ohranila ena prvih slovenskih knjig – Sveto pismo.

Bi protestanti ravnali drugače, če bi se tehtnica obrnila. Ne bi ravnali drugače, poglejmo primer Anglije, ko se Henrik VIII., spreobrnil. Ni sežigal samo knjig, temveč tudi samostane, uničeval kipe, arhitekturo, pa se nihče kaj dosti ne zmeni za to. Tudi protestanti bi sežigali in uničevali vse tisto, kar jim ne bi koristilo. V vsakem primeru pa bi se ena prvih slovenskih knjig – Sveto pismo.

In Sveto pismo se bo ohranilo dokler bo ta svet bival in migal. Ker je to razodeta Božja beseda. Le te pa se ne da uničiti. Zato je zanimivo brati pisma nekaterih slovenskih škofov, kako v strahu rohnijo in lajajo. Ker ne verujejo, da se Božje besede ne da uničiti. Ker hočejo s svojo »avtoriteto« nekaj doseči, a pozabljajo, da so že zdavnaj krenili s poti, ker preprosto niso verovali. Verovali razodeti Božji besedi, ki je zapisana v eni izmed prvih slovenskih knjig – Svetem pismu.

Obstaja pa še ena sveta knjiga, ki naj bi jo po izročilo dal Bog sam, brez posrednikov. V tej sveti knjigi se tudi nahaja očak Abraham, kateremu je Bog dejal: »Zaupaj! Veruj!« In ta očak Abraham je skupna točka treh velikih religij: judovstvo, krščanstvo, islam. In zakaj ne bi mogli imeti teorijo, da se je Bog morda 'naveličal' novoizvoljenega Božjega ljudstva, ker to ni nič boljše od starozaveznega in morda je sklenil modernozavezo z nekim tretjim ljudstvom in mu obljubil obljubljeno deželo, ki pa je čisto slučajno naša Evropa, ta Evropa, ki je zatajila svoje krščanske korenine, tako da je res čudno, da neka Evropska država slavi kot državni kulturni praznik verske knjige, izmed katerih je tudi – Sveto pismo.

Če ta teorija drži, potem, ne bo pomagalo nikakršno rohnenje, lajanje ali Bog ne daj, preklinjanje. Temveč zgolj vrnitev h koreninam. To je h krščanstvu, katerega nauk je zapisan v eni prvih slovenskih knjig – Svetem pismu.

Kaj pa piše v njem? »Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.« (Mt 10,23) Kaj pa je zatajitev drugega kot to, da ne zaupamo, da Bog lahko reši tudi to težavo z migranti. Da ne verujemo, da je to zgolj preizkušnja, preko katere nas Bog želi vzgojiti in pripeljati nazaj na pravo pot. Podobna preizkušnji katero je doživljal Abraham, ko naj bi moral zaklati svojega sina Izaka. Ko so Turki nekoč v davni preteklosti ogrožali Evropo, so vsi škofje s svojimi verniki klečali v cerkvah in molili. Kaj pa škofje počnejo danes, ko naj bi bili prav tako ogroženi: pišejo pamflete. Kaj pa počnejo verniki: obupujejo, modrujejo in zavračajo to, da bi svojo moč črpali iz razodete Božje besede, ki je zapisana v eni prvih slovenskih knjig – Svetem pismu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar