nedelja, 23. oktober 2016

Božji reveži


Uboštvo je vstopnica v nebeško kraljestvo. Pa ne v smislu uboštva, kakor si ga običajno predstavljamo, saj so konec koncev cestninarji v Jezusovem času veljali za bolj premožne ljudi in vendarle je šel cestninar »opravičen domov, oni,« farizej »pa ne.« Kaj je cestninarja opravičilo in kaj farizeja ni?

Farizeji so prepričani »da so pravični in so zaničevali druge.« Farizejska vera, prepričuje vernika, da misli, da je na varnem, zato ne potrebuje varstva. Ker si farizej domišlja, da sam dobro ureja svoje življenje, ne potrebuje vodstva. Ker farizej sam opravičuje svoje napake in slabosti, ne potrebuje odpuščajoče dobrote. Cestninar pa ravna ravno obratno: Kdor Boga najbolj potrebuje bo najbolj pripravljen, da o njem kaj sliši. In spoznanje, da potrebuješ Boga se izraža v cestninarjevih besedah: »Bog, bodi milostljiv, meni grešniku.«

Te besede izražajo držo uboštva, ki ni samo pomilovanje, obupovanje in kar je temu podobnega. Temveč je drža siromaka, ki se zaveda da je svet minljiv, da človek razočara, kakor je to ugotovil že apostol Pavel: »Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili.« Morda se sliši malce čudno, toda Pavlu, apostolu poganov ni preostalo nič drugega, kakor da se nasloni na Boga. Ni se naslonil nase, na svoje sposobnosti in talente, na svojo apostolsko pravičnost in gorečnost, kakor farizej iz evangelija, temveč zgolj in samo na Boga. In zato je bil uslišan: Gospod mu je dal moč, rešil ga je iz levjega žrela, osvobodil vsakega zlega dejanja.

Zato na začetku vsakega zakramenta, svete maše na različne načine priznavamo svojo uboštvo, svojo nemoč, svojo slabotnost. In če je to iskrena molitev, bo ta molitev »Segla do oblakov.« Ker »Oblake predre molitev siromaka.« Če lahko govorimo v veri o uspehu, je uspeh vernika v njegovem uboštvu. Drža uboštva je razlog, zakaj nekateri mislijo, da brcamo v temo. Kajti kolikor je naše zunanje blagostanje večje, toliko bolj mora biti naša notranjost uboga, da si ne bi slučajno domišljali, da mi držimo niti v rokah. Kajti biti ubog pomeni biti odvisen od nekoga, od Boga.

Ni komentarjev:

Objavite komentar