nedelja, 29. januar 2017

Super junak


V današnji družbi velja lastna dejavnost in ustrezen zaslužek. Zdi se, da je takšna življenjska usmerjenost v navzkrižju z verovanjem. Ker je bistvena lastnost verovanja zaupanje. Ker kdor zaupa veruje in kdor veruje ljubi, kdor ljubi zaupa, kdor zaupa veruje. Vendar pa je za resnično zaupanje potrebno izpolniti pogoj: »V tvoji sredi, Jeruzalem, bom ohranil ljudstvo, ponižno, ubogo, ki bo zaupalo v Gospodovo ime.«

Zaupanje izraža nekakšno podreditev, ponižnost, odvisnost od nekoga, v smislu 'on že ve kaj dela'. In to nam želi Jezus sporočiti preko blagrov. Blagor tebi, če boš uspel zaupati ker bo potem nebeško kraljestvo tvoje, ker boš potolažen, nasičen, ker boš usmiljenje dosegel, če boš zaupal boš Boga gledal. Da bi zaupali moramo torej izpolniti pogoj, zaradi katerega pa ni potrebno, da si super junak, ki vse zmore in je poosebljena popolnost vseh popolnosti, vzoren in brez napak. Ne, človek, ki želi zaupati Bogu mora biti ubog, žalosten, krotak, usmiljen, čist, preganjan, zasramovan obrekovan. To so pridevniki, kategorije, ki jih ta svet sovraži. Toda Bog jih ljubi, ker si je Bog »izbral tisto, kar je v očeh nespametno, da bi osramotil modre, tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno.«

Kdor zaupa Bogu veruje, da je njegovo »plačilo v nebesih veliko.« Kdor zaupa Bogu, veruje in se zato lahko veseli in raduje, ker lahko svobodno, s prostim srcem, nenavezanim na kategorije tega sveta izvršuje dela ljubezni, do kogarkoli.

Ni komentarjev:

Objavite komentar