nedelja, 24. december 2017

Zakonodajalec


Zadnja svečka je prižgana in tako je krog sklenjen in adventni venec pride do polnega izraza. Krog pomeni večnost, zelenje pa neumrljivost in kaj je bolj neumrljivega kot ljubezen. Ljubezen je skupek: upanja, miru in hvaležnosti-veselja.

Kdor ljubi upa. Ker je David ljubil Gospoda, mu je Gospod dal upanje: »Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke.« Nič ni bolj pomembnega za človekovo eksistenco, kakor to, da upa, da ljubi. In to ne kar koli, temveč »po Jezusu Kristusu,« svoje bližnje, tisti s katerimi živi, s katerimi se srečuje.

Kdor ljubi živi v miru. Ljubezen je poslušnost. Kdor posluša glas svojega ljubega, ga ne vznemirjajo glasovi in dejanja okolice v kateri živi, ter živi v relativnem miru. Marija se je vznemirjala, toda ker je ljubila je bila pomirjena. To izražajo njene besede: »Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.« S temi besedami Marija ni vrgla puške v koruzo, temveč se je poslušno predala Božji volji in v njeni duši se naselil mir.

Kdor ljubi je hvaležen. Kakor kralj David, ki pravi: »Glej vendar jaz stanujem v cedrovi hiši, skrinja Božja pa stanuje sredi šotorskega pregrinjala.« Kralj David ljubi Gospoda Boga in zato je hvaležen, za vse dobrine, ki mu jih je naklonil, hvaležen je, da ga je Gospod »vzel s pašnik izza drobnice,« ter ga postavil za kralja. In hvaležnost zahteva, da se utelesi v konkretnem dejanju. Človek, ki ljubi je hvaležen in hoče predmet svoje ljubezni obdarovati.

Kdor ljubi je na koncu veren. Ker ljubezen ima svoj namen: »da bi bili poslušni v veri.« Vera je zakon za verujočega in zakonodajalec je tisti, ki ga vernik ljubi: ljubi bližnjega, ki ga vidi, da bi ljubil Boga, ki ga ne vidi. Današnja četrta adventna nedelja je uvertura k današnjemu svetemu večeru. Ko bo Bog razodel svojo ljubezen »po Jezusu Kristusu.« Razodel jo je zato, ker smo mi zakonodajalci in mi potrebujemo Odrešenja po Božjem Sinu Jezusu Kristusu, ki v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.

Ni komentarjev:

Objavite komentar