petek, 02. februar 2018

Sreča je v darovanju


Razlika med krščanstvom, ter ostalimi religijami, ideoligijami, družbenimi sistemi, je v razliki med darovanjem in žrtvovanjem. V krščanstvu naj bi se darovali. Darovanje je prostovoljno, svobodno dejanje posameznika. Tako so »starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj storili po predpisu postave, dali v daritev dve grlici ali dva golobčka.« Jožefu in Mariji ni nihče ukazal, da morata to storiti, to sta hotela storiti, ker nam postava ne ukazuje, temveč nam samo govori, kaj moramo narediti, da bo prav in pravično.

Ker v darovanju ni pravic in ni dolžnosti. Ko nas kdor koli kaj prosti, kot na primer postava, zapovedi, prijatelji, bližnji, bomo to naredili kot dar, kot prostovoljno, svobodno dejanje, v okviru svojih zmožnosti. Tako kot je Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu »s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan.« Ker je bila že v letih, najbrž kaj več drugega ni mogla storiti, storila pa je, kar je hotela, tako kot Jožef in Marija, kot dar nebeškemu Očetu, kot zahvalni dar za vse milosti, ki so ju v življenju prejeli.

Današnji dan, nas torej vabi k darovanju, ne žrtvovanju. Žrtvovanje je nasilno dejanje, največkrat nedolžne žrtve. Pri žrtvovanju je že na začetku bolečina, bolečina je v samem dejanju in bolečina ostane. Pri darovanju pa je samo sreča samostojnega, prostovoljnega, svobodnega dejanja dobrote. In takšna daritev je »Bogu všeč.« Zato je današnji dan, tudi dan posvečenega življenja. Človek, ki se Bogu posveti to stori samostojno, prostovoljno in svobodno, v dobro bližnjega, ter v slavo in čast Bogu in Cerkve.

In podoba darovanja, posvečenega življenja je sveča. Sveča sama sebe daruje, zato da daje svetlobo in toploto. Kakor posvečeno življenje. Da se bomo vedno spominjali, da smo poklicani k darovanju in ne žrtvovanju, bomo sedaj blagoslovili sveče. Naj vas spominjajo, da je edino dejanje, ki v življenju kaj pomeni in ki prinaša srečo je darovanje: prostovoljno, svobodno dejanje v blagor bližnjega.

 
Nebeški Oče, daruješ nam svojega Sina. In Sin se vsak dan daruje za nas na oltarjih. Zato te prosimo: blag+oslovi te sveče. Njihov plamen, naj nam vlije upanje, da si ti vedno z nami. Njihova toplota naj ogreje naša srca v ljubezni do darovanja, ki je vera v našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Ni komentarjev:

Objavite komentar